مشخصات فنی ترمز پله

۱- در دو نوع پر تردد و کم تردد

۲- ابعاد به سانتیمتر    ۰/۰۷*۵*۱۰۰

۳- پوشش سیلیس

۴- چسب سه جزئی + نانو

۵- صفحه اتصال به سیلیس ، گالو انایز

۶- چسب اتصال به پله ،چسب دروی تسای آلمان

۷- پوشش رنگ با مقاومت بالا